Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Yabancı Dil Öğrenimi

B+ BILINGUAL EDUCATION (Okul Öncesi)

Çift dilli eğitim modeli “Transitional Bilingual Education” yani “Geçişli Çift Dil Eğitim” modelini esas alır.

CONNECT(Ortaokul)

Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları yolunda gerekli küresel farkındalık eğitimlerini esas alan sosyal ve kültürel kazanımlar ağırlıklı bir dil öğretim modelidir.

BRIDGE PROGRAM (İlkokul)

Bridge (Köprü) Programı, ilkokulda uygulanmakta olan Hayat Bilgisi ve Matematik gibi tüm branş derslerinde İngilizce’nin aktif kullanılmasını sağlayan, bir anlamda İngilizce ve diğer branşlar arasında öğrencinin köprü kurmasını ve hedef dili öğrenmekle birlikte edinmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

SKILLS UP (Ortaokul)

Öğrencilerimiz 4 temel dil becerisine özel aktivitelerle odaklanarak yabancı dil alanında algısal ve üretimsel gerekli tüm becerileri geliştirme imkanı bulabilmektedirler.

SUCCESS

Uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve projelere hazırlanmayı sağlayan çerçeve programıdır.