Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Ölçme Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır.
Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirler.

Kanıt toplama ve dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin eyleme geçmesine yardımcı olur.
Değerlendirme, öğretmenlerle öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenmeyi izlemelerini, belgelemelerini, ölçmelerini, raporlamalarını ve uyarlamalar yapmalarını içerir. Değerlendirme tasarımı hem geriye hem de ileriye dönüktür.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar.

Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile ölçme-değerlendirme politikası düzenli olarak değerlendirilir, gelişmeler programının işleyişine yansıtılır.
Okul topluluğunun tamamı ölçme değerlendirme uygulamalarında ortak bir anlayış ve ortak bir dil sergiler.
Kendini yönetebilen öğrenenler değerlendirmeye etkin bir şekilde katılır.