Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Yabancı Dil Öğretimi

B+ BILINGUAL EDUCATION (Okul Öncesi)

Çift dilli eğitim modeli “Transitional Bilingual Education” yani “Geçişli Çift Dil Eğitim” modelini esas alır.

CONNECT(Ortaokul)

Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları yolunda gerekli küresel farkındalık eğitimlerini esas alan sosyal ve kültürel kazanımlar ağırlıklı bir dil öğretim modelidir.

BRIDGE PROGRAM (İlkokul)

Bridge (Köprü) Programı, ilkokulda uygulanmakta olan Hayat Bilgisi ve Matematik gibi tüm branş derslerinde İngilizce’nin aktif kullanılmasını sağlayan, bir anlamda İngilizce ve diğer branşlar arasında öğrencinin köprü kurmasını ve hedef dili öğrenmekle birlikte edinmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

SKILLS UP (Ortaokul)

Öğrencilerimiz 4 temel dil becerisine özel aktivitelerle odaklanarak yabancı dil alanında algısal ve üretimsel gerekli tüm becerileri geliştirme imkanı bulabilmektedirler.

SUCCESS

-Okulumuzda ALTE(Association of Language Testers in Europe) onaylı yılda 3 kez olmak üzere PQS sınavları yaparak öğrencilerimizin eğitim yılına hangi seviyede başladığını, sene içindeki ilerlemesini ve yıl sonunda hedeflenen noktaya erişimini takip ediyoruz.
-Okulumuzda Anasınıfı öğrencilerimizle Pre A1 Starters seviyesinde eğitimler yapıyoruz. İlkokul öğrencilerimizle Starters seviyesinden başlayarak Movers seviyesine ulaşıyoruz. Ortaokul öğrencilerimizle, hazırlık yılı olan 5.sınıf içerisinde Movers seviyesinden başlayarak Flyers seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ortaokul eğitimimizin sonunda ise öğrencilerimizin A2+ seviyesine erişmesini hedefliyoruz.
Lise sınıflarımızda 9.sınıfı İngilizce hazırlık yılı gibi değerlendiriyoruz. A1+ seviyesinde başlayarak B1 seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Lise eğitimimizin sonunda öğrencilerimizin B2+ ve üzeri dil seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz.

Uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve projelere hazırlanmayı sağlayan çerçeve programı ile birlikte;
Global schools Program Areditasyonu
PQS Dil Yeterlilik Sınavları
Advancing Future Programı uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı Dil Öğretimi